FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

FN:s "Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

ing" måste bli mer känd och beaktad. Den gäller sedan14/1 2009, och är lagstadgad. Låt oss gemensamt arbeta för att konventionen används på det sätt som det är tänkt.

Ang att bygga billiga bostäder.

Det måste byggas fler bostäder, men dessa måste vara tillgängliga och användbare.

Man måste kunna komma ut och in i sin bostad på ett enkelt sätt. Och även kunna röra sig i omgivningen, på ett enkelt och bra sätt.

Bygg gärna bostäder, men bygg så att alla kan använda dessa . Det sker inte alltid idag. Det slarvas mycket med begreppet, tillgängliga och användbara.

Angående mobbning

Det måste bli ett slut och en ändring på all mobbning i samhället, både i skolan och på arbetsplatserna. Du som ser/hör något ingrip och säg ifrån. Det finns tusentals som varje dag mår väldigt dåligt på grund av all mobbning. Det måste till en ändring, men alla måste hjälpa till. :-)

OM LSS

Vi i Ystad Tillgänglighetsråd/HSO vi arbetar för att LSS ska utvecklas och inte avvecklas. Regeringen måste ändra direktiven till FK. Kontrollera assistansbolagen bättre innan de betalar ut ersättningen. Låt de behålla ersättningen som verklige behöver den.

MÅL FÖR FUNKTIONSHINDERPOLITIKEN

Funktionshinderpolitiken handlar om att skapa ett samhälle utan hinder för delaktighet och med jämlika levnadsvillkor för människor med funktionsnedsättning

Äldre inlägg

Nyare inlägg