VAD ANSES SOM DISKRIMINERING

BRISTANDE TILLGÄNGLIGHET

Diskrimineringslagen gäller fr. o. m. !/1 2015.Att en person med funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte vidtar skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

MÄNSKLIGA RÄTTIGHER

  I ARTIKEL 1 I DEN ALLMÄNNA DEKLARATIONEN OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA DEFINIERAS UTGÅNGSPUNKTEN FÖR FN STADGAN AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHERNA.

ALLA MÄNNISKOR ÄR FÖDDA FRIA OCH LIKA I VÄRDE OCH RÄTTIGHETER.

DE ÄR UTRUSTADE MED FÖRNUFT OCH SAMVETE OCH BÖR HANDLA GENTEMOT VARANDRA I EN ANDA AV GEMENSKAP.

Vår tillgänglighetsapp på nätet

Vi har efter mycket letande hittat en tysk tillgänglighetsapp på webbben. den har adressen www.wheelmap.org, Om du går in på den adressen, sen kan du skriva in vilken ort som helst i Europa, så får du upp en karta över orten, med markeringar på olika projekt som sevärdheter eller affärer, restauranger eller hotell. Klicka på föremålet ifråga, sen kan du utläsa om där är tillgängligt. Använd den gärna om du med funktionshinder ska ut och resa. Vi hoppas att den kan hjälpa dej.

OBS många orter är inte färdiga idag men vi jobbar på detta.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

FN:s "Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

ing" måste bli mer känd och beaktad. Den gäller sedan14/1 2009, och är lagstadgad. Låt oss gemensamt arbeta för att konventionen används på det sätt som det är tänkt.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Ang att bygga billiga bostäder.

Det måste byggas fler bostäder, men dessa måste vara tillgängliga och användbare.

Man måste kunna komma ut och in i sin bostad på ett enkelt sätt. Och även kunna röra sig i omgivningen, på ett enkelt och bra sätt.

Bygg gärna bostäder, men bygg så att alla kan använda dessa . Det sker inte alltid idag. Det slarvas mycket med begreppet, tillgängliga och användbara.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Äldre inlägg

Nyare inlägg