Protokoll årsmöte 2016-04-05.docx

Ystad Tillgänglighetsråd/HSO består idag av 16 medlemsföreningar.

Vi för alla personer med funktionsnedsättning mot regering, Region och kommun. Det är en viktig del av vår verksamhet.

Vår värdegrund är " ett samhälle för alla, och alla människors lika värde".

Vår V ordf Sven-Åke Yngve är ansvarig tillsammans med Lina Nilsson för tillgänglig-heten i kommunen, ett stort område. Vi granska regelbundet de bygglov som kommunen ger. Vi har anmält ett 50 tal EAH.

Har du frågor till rådet, eller vill att vi tar upp en fråga hör av dej på epost ystad-yhr-hso@tele2.se , eller gå in på vår hemsida www.ystadhandikapprad.se  vår v. ordf Sven-Åke Yngve når du på epost svenakeyngve3@gmail.com eller 070-6972664.

Ystad Tillgänglighetsråd/HSO    Sven-Åke Yngve