Delaktighet handlar om möjligheten för alla. oavsett funktionsförmåga, att vara delaktiga inom samhällets alla områden, till exempel på arbetsmarknaden, i skolan och offentliga miljöer.

ARBETE OCH FÖRSÖRJNING

Personer med funktionsnedsättning har rätt till arbete på jämlika villkor som andra.

UTBILDNING

Personer med funktionsnedsättning får inte diskrimineras eller utestängas från det allmänna utbildningssystemet.

HÄLSA

Personer med funktionsnedsättning har rätt till bästa möjliga hälsa och får inte utsättas för diskriminering.