BRISTANDE TILLGÄNGLIGHET

Diskrimineringslagen gäller fr. o. m. !/1 2015.Att en person med funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte vidtar skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning.