Tillgänglighetsråden i sydöstra Skåne är en paraplyorganisation som består av representantar från kommunerna i sydöst d.v.s. Ystad, Skurup, Sjöbo, Tomelilla och Simrishamn. Det bildades 1999 då den sk. Simrishamnsbanan skulle elektrifieras. Syftet och målet är att vi ska försöka få till stånd gemensamma beslut i kommunerna. Vi har under årens lopp tagit många beslut i rätt riktning.

Det  som vi håller på med nu är att uppdatera " Utemiljö för alla" Ett dokument som de ansvariga kan använda vid nyanläggningsarbete.  Och vi arbetar också i nuläget med att ta fram en tillgänglighets app, något som saknas i alla fem kommunerna så att turisterna, som är ganska många, ska ha nytta av för att veta var är det tillgängligt för mej, vilka turistmål och vilka affärer kan jag besöka.

Sven-Åke Yngve