Den 19 maj är det en internationell dag om tillgänglighet. Det handlar om att fler ska förstå hur viktigt tillgänglighet är. Fortfarande beror mycket av problemen vi upplever på brist på kunskap.

Så prata med dina vänner, släkt och t.ex. arbetskamrater om tillgänglighet. Hur upplever du tillgängligheten.

Vi uppmanar alla som känner sig diskriminerade att anmäla detta omedelbart till DO.

Du som upplever ett hinder i tillgängligheten till offentliga byggnader, eller gator och torg. Anmäl det omedelbart till kommunens myndighetsnämnd enligt Enkelt avhjälpta hinder.   Behöver du hjälp med någon anmälan hör av dej till Sven-Åke Yngve som är Ystad Tillgänglighetsråds tillgänglighetsansvarig.  tel 070 6972664 epost  svenakeyngve3@gmail.com