Personer med funktionsnedsättning har rätt till ett arbete på lika villkor som andra. Det innebär att processer som rör arbete, platsannonsering och arbetssök i största möjliga mån ska vara tillgängliga på lika villkor för alla.

Personer med funktionsnedsättning har rätt att kunna förtjäna sitt uppehälle genom fritt valt  eller antaget arbete på arbetsmarknaden.

Arbetsmiljön ska vara öppen, främja integration och vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. FN konventionen ställer krav på en rad områden som omfattar arbetsmarknaden och arbetslivet.

Detta fungerar tyvärr inte så bra, många med funktionsnedsättning går arbetslösa, mänga arbetsgivare är inte bra på att anställa personer med funktionsnedsättning.     Ystad Tillgänglighetsråd/HSO