Det är mycket viktigt att många lär sig hjärt lungräddnin och att amvända en hjärtstartare. varja år drabbas ung 10 000

personer av hjärtstopp utanför sjukhusen, bara en bråkdel av dessa räddas till livet. Med fler som kan hjärt lungräddning kan avsevärt många fler liv räddas. Gå därför en utbildning snarast.