FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Det är en konvention som talar om vilka rättigheter som finns för dej som har en funktionsnedsättning, t. ex. använder rollator eller måste använda en rullstol.

Regeringen undertecknade konventionen den 30 mars 2007 och ratificerades  den 4 december 2008. Den trädde i kraft den 14 januari 2009.

ARTIKEL1  SYFTE

Denna konventions syfte är att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet  av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning och att främja respekten för deras inneboende värde.