Konventionen är oumbärlig för oss i tillgänglighetsrörelsen.
ARTIKEL 9 TILLGÄNGLIGHET
Där står i princip

att alla har rätt att ta sig fram i samhället, och det jobbar jag också för