Konvention är ett måste för tillgänglighetsrörelsen, 

ARTIKEL9 TILLGÄNGLIGHET

1) För att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att leva oberoende och att fullt ut delta på livets alla områden ska konventionsstaterna. skyldighetsbärarna,  stat , region, kommun, allmänheten, vidta ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning får tillgång på lika villkor som andra till den fysiska miljön.   Sven-Åke Yngve 2020-07-02