ENKELT AVHJÄLPTA HINDER I
LOKALER OCH PÅ ALLMÄNNA  PLATSER SKA ÅTGÄRDAS.

Vad är kraven?

Kraven  omfattar både offentliga och privatägda lokaler dit allmänheten har tillträde. De omfattar också allmänna platser. Exempel på publika lokaler är receptioner, butiker, restauranger och teatrar.

Allmänna platser är gator och torg t. ex.

Bostäder och arbetslokaler omfattas inte av kraven.

Även äldre kulturbyggnader omfattas av lagen, t. ex. kyrkor, och bör göras tillgängliga.

Vad är ett enkelt avhjälpt hinder?

Utgångspunkten i bestämmelserna är att det är rimligt att kräva att hinder som inte innebär stora omfattande och kostsamma åtgärder ska avhjälpas i den befintliga miljön. Några exempel på hinder, mindre nivåskillnader eller trappsteg, höga trösklar, tunga dörrar, bristande kontrastmarkering, dålig ljudmiljö, bristande skyltning, brist på teleslinga i t. ex. receptioner, avsaknad av ledstänger, brister i utformningen och placering av fast föremål.

Vem är ansvarig: det är fastighetsägaren, eller hyresgästen om sådant avtal finns.

Anmäla skickas till ortens byggnadsnämnd/myndighetsnämnden, som även kan lämna upplysning i frågan.

Om du vill ha hjälp med något hör gärna av dej till Ystad Tillgänglighetsråd/HSO, ansvarig för tillgänglighetsfrågor är v. ordf Sven-Åke Yngve epost svenakeyngve3@gmail.com  tel 070-6972664.