Enligt läkarvetenskapen finns inte sjukdomen" Elöverkänslighet", Vad är då alla dessa människor lider av?

Vi vill uppmana alla forskare att sätta igång och forska kring detta, det måste finnas en anleding till att folk mår dåligt när de kommer i kontakt med strålning.

Vi kan flyga tur och retur månen, men inte forska fram anledningen till att vissa mår dåligt när dom vistas i strålning. Det är dåligt, vi måste trycka så att vi får en ändring på detta snarast.