Det måste byggas fler bostäder, men dessa måste vara tillgängliga och användbare.

Man måste kunna komma ut och in i sin bostad på ett enkelt sätt. Och även kunna röra sig i omgivningen, på ett enkelt och bra sätt.

Bygg gärna bostäder, men bygg så att alla kan använda dessa . Det sker inte alltid idag. Det slarvas mycket med begreppet, tillgängliga och användbara.