Visar inlägg från september 2017

Tillbaka till bloggens startsida

DISKRIMINERING

Diskriminering måste bekämpas, Regeringen vill därför förstärka arbetet mot diskriminering genom att öka anslaget till diskrimineringsmannen, DO, med 10 miljoner kronor.

Skyddet mot diskriminering är en av hörnstenarna i arbetet för de mänskliga rättigheterna. De personer som utsätts för diskriminering ska få sina rättigheter tillvaratagna och det ska finnas ett effektivt förebyggande arbete mot diskriminering i hela landet.

Diskrimineringslagen har på senare år förstärkts. Den 1 januari 2017 ändrades diskrimineringslagens bestämmelser om aktiva åtgärder. Ändringarna innebär att aktiva åtgärder inom arbetslivet och utbildningsområdet ska omfatta samma diskrimineringsgrunder som diskrimineringsförbudet och att lönekartläggningen för jämställda löner ska genomföras årligen.

Därutöver har regeringen överlämnat en proposition till riksdagen med ett förslag till ett utvidgat skydd mot diskriminering i forma av bristande tillgänglighet. Förslaget innebär att nuvarande undantag för företag med färre än tio anställda inom området varor och tjänster tas bort.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Knvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Funktionsnedsättning

Sverige ratificerade FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i december 2008.

Konventionen bygger på förståelsen att funktionshinder går att förebygga och ta bort genom att förändra i miljö och omgivning.

Den grundläggande principen

alla människor, oavsett funktionsförmåga, ska ha samma möjlighet att vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga rättigheter.


personer med funktionsnedsättning har samma rätt till självständighet och självbestämmande som andra, till arbete och utbildning, ekonomisk och social trygghet och välbefinnande.0 kommentarer | Skriv en kommentar

HJÄRT LUNGRÄDDNING

Det är mycket viktigt att många lär sig hjärt lungräddnin och att amvända en hjärtstartare. varja år drabbas ung 10 000

personer av hjärtstopp utanför sjukhusen, bara en bråkdel av dessa räddas till livet. Med fler som kan hjärt lungräddning kan avsevärt många fler liv räddas. Gå därför en utbildning snarast.0 kommentarer | Skriv en kommentar

VAD ANSES SOM DISKRIMINERING

BRISTANDE TILLGÄNGLIGHET

Diskrimineringslagen gäller fr. o. m. !/1 2015.Att en person med funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte vidtar skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning.

0 kommentarer | Skriv en kommentar