Visar inlägg från september 2017

Tillbaka till bloggens startsida

Knvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Funktionsnedsättning

Sverige ratificerade FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i december 2008.

Konventionen bygger på förståelsen att funktionshinder går att förebygga och ta bort genom att förändra i miljö och omgivning.

Den grundläggande principen

alla människor, oavsett funktionsförmåga, ska ha samma möjlighet att vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga rättigheter.


personer med funktionsnedsättning har samma rätt till självständighet och självbestämmande som andra, till arbete och utbildning, ekonomisk och social trygghet och välbefinnande.HJÄRT LUNGRÄDDNING

Det är mycket viktigt att många lär sig hjärt lungräddnin och att amvända en hjärtstartare. varja år drabbas ung 10 000

personer av hjärtstopp utanför sjukhusen, bara en bråkdel av dessa räddas till livet. Med fler som kan hjärt lungräddning kan avsevärt många fler liv räddas. Gå därför en utbildning snarast.VAD ANSES SOM DISKRIMINERING

BRISTANDE TILLGÄNGLIGHET

Diskrimineringslagen gäller fr. o. m. !/1 2015.Att en person med funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte vidtar skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning.