I ARTIKEL 1 I DEN ALLMÄNNA DEKLARATIONEN OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA DEFINIERAS UTGÅNGSPUNKTEN FÖR FN STADGAN AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHERNA.

ALLA MÄNNISKOR ÄR FÖDDA FRIA OCH LIKA I VÄRDE OCH RÄTTIGHETER.

DE ÄR UTRUSTADE MED FÖRNUFT OCH SAMVETE OCH BÖR HANDLA GENTEMOT VARANDRA I EN ANDA AV GEMENSKAP.