TILLGÄNGLIGHET OCH ANVÄNDBARTHET ska leda till att alla ska kunna delta i samhällslivet, leva och bo i goda livsmiljöer som ger förutsättningar för alla att få ett så självständigt som möjligt.

Att uppfylla allt detta gör man inte ensam.

Det måste till en SAMVERKAN där man stödjer varandra, för att kunna driva frågorna på ett högre plan