Kan man prissätta människors rätt att delta i samhället.

Vad innebär det egentligen att vara medborgare?

Det tycker jag är 2 bra frågor till er som läser detta! Naturligtvis kan man inte prissätta människors rätt att delta i samhället, det är samhällets skyldighet enligt lag, att se till att alla kan delta i samhället. Vi hänvisar till FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Den säger allt.

Det lönar sig att tänka efter före, att bygga rätt när vi bygger nytt.

För det är väldigt, väldigt dyrt att vara efterklok.