Visar inlägg från maj 2016

Tillbaka till bloggens startsida

RÄTT TILL ARBETE PÅ LIKA VILLKOR SOM ANDRA.

Personer med funktionsnedsättning har rätt till ett arbete på lika villkor som andra. Det innebär att processer som rör arbete, platsannonsering och arbetssök i största möjliga mån ska vara tillgängliga på lika villkor för alla.

Personer med funktionsnedsättning har rätt att kunna förtjäna sitt uppehälle genom fritt valt  eller antaget arbete på arbetsmarknaden.

Arbetsmiljön ska vara öppen, främja integration och vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. FN konventionen ställer krav på en rad områden som omfattar arbetsmarknaden och arbetslivet.

Detta fungerar tyvärr inte så bra, många med funktionsnedsättning går arbetslösa, mänga arbetsgivare är inte bra på att anställa personer med funktionsnedsättning.     Ystad Tillgänglighetsråd/HSO0 kommentarer | Skriv en kommentar

TILLGÄNGLIGHETSDAG !) MAJ

 Den 19 maj är det en internationell dag om tillgänglighet. Det handlar om att fler ska förstå hur viktigt tillgänglighet är. Fortfarande beror mycket av problemen vi upplever på brist på kunskap.

Så prata med dina vänner, släkt och t.ex. arbetskamrater om tillgänglighet. Hur upplever du tillgängligheten.

Vi uppmanar alla som känner sig diskriminerade att anmäla detta omedelbart till DO.

Du som upplever ett hinder i tillgängligheten till offentliga byggnader, eller gator och torg. Anmäl det omedelbart till kommunens myndighetsnämnd enligt Enkelt avhjälpta hinder.   Behöver du hjälp med någon anmälan hör av dej till Sven-Åke Yngve som är Ystad Tillgänglighetsråds tillgänglighetsansvarig.  tel 070 6972664 epost  svenakeyngve3@gmail.com

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Ang sjukdomen "Elöverkänslighet"

Enligt läkarvetenskapen finns inte sjukdomen" Elöverkänslighet", Vad är då alla dessa människor lider av?

Vi vill uppmana alla forskare att sätta igång och forska kring detta, det måste finnas en anleding till att folk mår dåligt när de kommer i kontakt med strålning.

Vi kan flyga tur och retur månen, men inte forska fram anledningen till att vissa mår dåligt när dom vistas i strålning. Det är dåligt, vi måste trycka så att vi får en ändring på detta snarast.

0 kommentarer | Skriv en kommentar