Visar inlägg från april 2016

Tillbaka till bloggens startsida

Tillgängliga bostäder

GÖR BOSTÄDERNA MER TILLGÄNGLIGA.

Anpassabostadsbyggandet så att bostäderna blir både klimatsmarta och tillgänglighetssmarta. Med en allt mer åldrande befolkning måste vi ha funktionella bostäder att flytta till, men också att kunna bo kvar i.

Ystad Tillgänglighetsråd/HSO uppmanar därför, bygg enligt PBL, och se till att bostäderna blir tillgängliga och användbara. Det blir inte billigare att bygga otillgängligt.  Bygg bostäder som kan användas av alla.

Det tycker Ystad Tillgänglighetsråd/HSO.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

I  konventionen som är ratificerad, alltså lagstadgad. står i artikel 4 Allmänna åtagande.

Konventionsstaterna åtar sig att säkerställa och främja fullt förverkligande av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning utan desarmering av något slag.

Ystad Tillgänglighetsråd/HSO     Sven-Åke Yngve

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Tillgänglighet

Det finns många affärer, B&B, caféer mm särskilt på sommaren, och det är bra för turistnäringen, många sköna pengar in. Men en sak har många glömt, att det är lag på att samtliga ska vara tillgängliga. Snälla gör åtminstone vad ni kan för att underlätta för alla att besöka er. Kom ihåg att det är lag på detta. Sluta att diskriminera personer med funktionsnedsättning.

Ystad Tillgänglighetsråd/HSO

Sven-Åke Yngve

Nyare inlägg