Hej i coranatider måste man vara försiktig.

Jag är inte ute bland andra och jobbar idag. Jag jobbar hemifrån med tillgängligheten i kommunen. Jag åker inte kollektivt eller färdtjänst.

Men det blir väl en ändring så småningom, och då rivstartar vi vår verksamhet.

Sven-Åke Yngve