FN:s konvention

FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Det är en konvention som talar om vilka rättigheter som finns för dej som har en funktionsnedsättning, t. ex. använder rollator eller måste använda en rullstol.

Regeringen undertecknade konventionen den 30 mars 2007 och ratificerades  den 4 december 2008. Den trädde i kraft den 14 januari 2009.

ARTIKEL1  SYFTE

Denna konventions syfte är att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet  av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning och att främja respekten för deras inneboende värde.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

FN:s KONVENTION

Konventionen är oumbärlig för oss i tillgänglighetsrörelsen.
ARTIKEL 9 TILLGÄNGLIGHET
Där står i princip

att alla har rätt att ta sig fram i samhället, och det jobbar jag också för

0 kommentarer | Skriv en kommentar

FN: s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention är ett måste för tillgänglighetsrörelsen, 

ARTIKEL9 TILLGÄNGLIGHET

1) För att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att leva oberoende och att fullt ut delta på livets alla områden ska konventionsstaterna. skyldighetsbärarna,  stat , region, kommun, allmänheten, vidta ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning får tillgång på lika villkor som andra till den fysiska miljön.   Sven-Åke Yngve 2020-07-02

0 kommentarer | Skriv en kommentar

VALET 2018

Hej du vet väl att om du absolut inte kan ta dej till vallokalen på valdagen, så finns det ambulerande röstmottagare. Dom kommer hem till dej och du lämnar din röst till denna funktionär.  Det finna enligt lagen i alla kommuner, men under samma tid som förtidsröstningen alltså från och med 22 augusti till valdagen den 9 september

Vi uppmanar alla röstberättigade att rösta.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

VAD ÄR DELAKTIGHET

Delaktighet handlar om möjligheten för alla. oavsett funktionsförmåga, att vara delaktiga inom samhällets alla områden, till exempel på arbetsmarknaden, i skolan och offentliga miljöer.

ARBETE OCH FÖRSÖRJNING

Personer med funktionsnedsättning har rätt till arbete på jämlika villkor som andra.

UTBILDNING

Personer med funktionsnedsättning får inte diskrimineras eller utestängas från det allmänna utbildningssystemet.

HÄLSA

Personer med funktionsnedsättning har rätt till bästa möjliga hälsa och får inte utsättas för diskriminering.Äldre inlägg