I coronatider

Hej i coranatider måste man vara försiktig.

Jag är inte ute bland andra och jobbar idag. Jag jobbar hemifrån med tillgängligheten i kommunen. Jag åker inte kollektivt eller färdtjänst.

Men det blir väl en ändring så småningom, och då rivstartar vi vår verksamhet.

Sven-Åke Yngve

CORONATIDER

Hej det är coronatider som ni märkt. vi har ingen vidare verksamhet i RÅDET, vi måste avvakta ett tag. Jag själv som tillhör riskgruppen måste vara försiktig med vem jag träffar och jag åker inte färdtjänst, jobbar med tillgänglighet hemma.    Men det blir väl andra tider så småningom. Då sätter vi fart igen.

Sven-Åke Yngve

0 kommentarer | Skriv en kommentar

CORONATIDER

 Hej i coronatider, vi har ju för tillfället ingen särskild verksamhet i RÅDET. Jag själv håller mig isolerad då jag tillhör riskgruppen, jag äker inte färdtjänst, jag är noga med vem jag träffar idag.  Jag vet ju inte om jag klarar mig om jag blir smittad. Men det kommer väl en tid efter coronan, även om det kommer att dröja.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

FN:s konvention

FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Det är en konvention som talar om vilka rättigheter som finns för dej som har en funktionsnedsättning, t. ex. använder rollator eller måste använda en rullstol.

Regeringen undertecknade konventionen den 30 mars 2007 och ratificerades  den 4 december 2008. Den trädde i kraft den 14 januari 2009.

ARTIKEL1  SYFTE

Denna konventions syfte är att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet  av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning och att främja respekten för deras inneboende värde.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

FN:s KONVENTION

Konventionen är oumbärlig för oss i tillgänglighetsrörelsen.
ARTIKEL 9 TILLGÄNGLIGHET
Där står i princip

att alla har rätt att ta sig fram i samhället, och det jobbar jag också för

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Äldre inlägg